اهم اخبار دارت(پاتوق دارت)

در این وبلاگ از زمان مسابقات دارت و نتایج ان اطلاع حاصل خواهید نمود

 

پرونده لیگ برتر فصل 91-92 نیز بسته شد

 

نوشته شده توسط:عباس نصراصفها نی

 

با عرض سلام به خوانندگان این مطالب

مورخ 6/2/92 مسابقات لیگ  برتر با مشخص شدن چهار نفر اول  كه به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد به همراه سقوط كننده به لیگ دسته یك مشخص گردید  

 

درمورد نفرات شركت كننده در لیگ برتر:

 

جناب اقای شاهین حسینی با 4 برد و یك مساوی با مجموع 48 امتیازو به لطف تفاضل لگ در جایگاه نخست لیگ برترقرار گرفتند ایشان از استان فارس شهرستان شیراز در مسابقات حضور می نمایند در اولین مرحله مسابقه با حریفی از یزد روبرو شدند كه موفق شدند این حریف را شكست دهندو در مرحله دوم جناب آقای مهدی كنانی را با شكست بدرقه نمایند و در مرحله سوم سر سخت ترین رقیب خود جناب اقای حسین اعرابی را از پیش رو برداشتند تا دو امتیاز با ارزش و حساس را در كیسه خود ذخیره نمایند و از این مرحله به بعد راه صعود خود را به جایگاه نخست هموار نمودند در مرحله چهارم  با رقیب سرسخت دیگری كه جناب آقای محمد امین كریم پور بود روبرو شدند و با مساوی كه كسب نمودند یك امتیاز حساس دیگر رادراندوخته خود ذخیره نمودند و درپایان نیزدر مصاف با جناب آقای مازیار موسوی به یك برد حساس دیگر نیاز داشتند كه به این مهم هم دست پیدا نمودند ومزد زحمات خود را دریافت نمودند وبه كسب پر افتخار نفر اول لیگ برتر دست نمودندایشان عضو تیم ملی دارت نیز می باشند كه خود به خودطبق اساسنامه به اردوی تیم ملی دعوت می شدند كه باز طبق همین اساسنامه چهار نفر برتر لیگ برتر هم به اردوی تیم ملی دعوت می شوند كه با این كار دعوت خود را به تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران دوقبضه نمودندشایان ذكراست ایشان تنها به لحاظ تفاضل لگ با نفرات دوم و سوم موفق شدند نفراولی این دوره  را با شایسته گی كسب نمایند نویسنده ضمن تبریك به نامبرده به همت بلند ایشان افرین گفته كه ازدورترین استان كشور با نظم و ترتیب و سر وقت در مسابقات شركت می نماید و مزد زحمات یك ساله خود كسب نموده اند.

 

جناب اقای احمد كریمی راد با 3 برد و 2 مساوی با مجموع 48 امتیازدرجایگاه دوم  لیگ برترقرار گرفتند تنها به لطف تفاضل دو لگ باجناب آقای شاهین حسینی در جدول لیگ برتر  نایب قهرمان شدند ایشان از استان اصفهان به مسابقات تشریف می آوردند در مرحله اول یك مساوی از بازیكن سرسخت جناب آقای مهدی هوشمندان كسب نمودنند در مرحله دوم یك برد با ارزش از بازیكن هم استانی خود با اقتدار اخذ نمودند و در مرحله سوم با جناب آقای حمید رضا مومنی كاپیتان با تجربه تیم ملی رو در رو شدند كه تن به یك مساوی داده و یك امتیاز حساس از ایشان كسب نموندودر مرحله بعدی با نویسنده این مطالب روبرو شدن كه كار مشكلی را در پیش رو نداشتند و دو امتیاز كسب نمودند و در بازی آخربا جناب اقای جلال مروتی بازیكن پیش كسوت دارت با برد مقابل ایشان دو امتیازبا ارزش كسب نمودند و هم امتیاز با نفر اول جدول لیگ برتر با تفاضل لگ در جایگاه دوم جا خوش نمودند همانطوری كه قبلا عرض شد از سال پیشین تا كنون سطح بازی ایشان خیلی ارتقاء پیدا نموده با توجه به اینكه مقام اولی رنكینگ كشور را نیز یدك می كشند و بنظر نمی رسد تا مرحله آخر رنكینگ كه در خرداد ماه برگزار می گردد این جایگاه را از دست بدهند به همین دو دلیل، ایشان نیز از دو ناحیه حضور خود را به اردوی تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران دو قبضه نمودند برای این بازیكن با اخلاق كشور نیز ارزوی بهترین ها را دارم .

 جناب اقای حسین اعرابی ملی پوش كشورمان در این مرحله با 2 بردو 2 باخت و تعداد 1 مساوی با مجموع 48 امتیاز درمكان سوم  جدول لیگ برترقرار گرفتند كه  به لطف تفاضل لگ با نفرات اول و دوم به این جایگاه رسیدند ایشان از استان اصفهان به این مسابقات تشریف می آورند دردور آخر لیگ با نهایت تعجب ضعیف ظاهر شدند عملكرد ایشان در دوره آخر لیگ به  شرح  ذیل است در مرحله اول جناب اقای مهدی كنانی را با شكست بدرقه نمودند و در مرحله دوم طعم شكست را از هم استانی خود چشیدن و در مرحله سوم نیز مجدداً با قهرمان این دوره لیگ برتر كه از استان فارس تشریف می آورند مواجه شده وشكست را پذیرا شدند سپس با كاپیتان محترم تیم ملی دارت رقیب سرسخت خود مساوی نمودندو نهایتاً جناب آقای محمد امین كریم پور را با شكست  بدرقه نمودندو با كسب این دو امتیاز در نهایت نتوانستند جایگاهی بهتر از سومی در جدول لیگ برتر كسب نمایند ،ایشان كه در سال پیشین سال 90-91 مقام اول لیگ برتر را مالاخود نمودند در این فصل  با دو پله سقوط نسبت به دوره قبل مواجه شدندو در  فصل جاری سال 91-92 به مكان سوم جدول لیگ برتر سقوط نمودند كه ایشان هم دعوتشان با اردوی تیم ملی دو قبضه گردید برای ایشان هم آرزوی موفقیت های روز افزون دارم .

جناب اقای حمید رضا مومنی كاپیتان  محترم تیم ملی دارت با 3  برد و 2 مساوی و مجموع 41 امتیاز در مكان چهارم جدول لیگ برتر قرارگرفت از استان تهران در مسابقات لیگ برتر شركت می نمایند پرتاب های خوبی دارند و نویسنده این مطالب از استیل بازی ایشان بسیار لذت می برد در بازیهای مرحله برگشت با امتیازاتی كه اندوختند موفق شدند  تا نفرات بالای جدول صعود نمایند كه نتیجه كارایشان  در دوره آخر لیگ به این شرح است در اولین دیدار خود موفق شدند جناب اقای علی قدسی را با شكست بدرقه نمایند سپس دیگر بازیكن سرسخت خود را كه از استان البرز بود با قدرت تمام  شكست دهند ودر رقابت سوم خود با جناب اقای احمد كریمی راد یك امتیاز با ارزش كسب نمودند و در بازی چهارم  بارقیب دیرینه  خوداز استان اصفهان با تساوی و كسب یك امتیاز باارزش در اندوخته خودذخیره نموده كه همین یك امتیاز باعث شد مقام اولی از كف جناب اقای حسین اعرابی خارج گردد و درنهایت  بازی آخر هم كه با نویسنده این مطالب داشت كار مشكلی در پیش رو نداشت و با شكست  نویسنده این مطالب دو امتیاز دیگر تحصیل نمود با توجه به اینكه ایشان هم عضو تیم ملی می باشند حضورشان در اردوی تیم ملی دارت دو قبضه می باشد، ضمناً ایشان در سال پیشین تنها در یك مرحله از رنكینگ كشوری حضور داشتند لیكن در مسابقات لیگ برتر به صورت منظم شركت نمودند  برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در تیم ملی دارت و بازیهای در پیش رو دارم.

جناب آقای محمد امین كریم پوردر این دوره با 3 بردو 1 مساوی و 1 باخت با مجموع 38 امتیاز در مكان پنجم جدول  قرار گرفتن از استان سمنان در مسابقات تشریف می آورند در دوره ششم بهتر ظاهر شدن و نتیجه خوبی كسب نمودند   نتیجه تلاش ایشان در  اولین رقابت خود با آقای علی عطایی مسابقه داشتند كه متاسفانه ایشان غیبت داشتند و به راحتی 2 امتیاز كسب نمودند در رقابت دوم با نفر اعزامی از استان یزد به رقابت پرداختندكه ایشان را نیز با شكست راهی نمودند و 2 امتیاز كسب نموده و در رقابت سوم با جناب آقای  مهدی كنانی رودر رو شدن و ایشان را نیز با شكست همراه نمودند و 2 امتیاز دیگر كسب نمودند،در مرحله چهارم باملی پوش كشورمان كه  مقام اولی این دوره را كسب نمود واز استان فارس تشریف می آورند  یك تساوی با ارزش كسب نمودند و رقابت پایانی نیز با ملی پوشی از اصفهان به مصاف پرداختند كه همانطوركه  در فوق الذكر نگارش شد شكست را پذیرا شد با توجه به اینكه مقام چهارمی رنكینگ كشور را نیز تا دوره سوم دارا میباشند و عضو تیم ملی دارت نیزبودنند به پشتیبانی این دو مورد به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

جناب اقای مهدی هوشمندان در این دوره با 2 برد2مساوی یك باخت با مجموع 35 امتیاز در مكان  ششم جدول لیگ برتر به كار خود پایان بخشیدن  ایشان از استان البرز در این دوره از مسابقات  تشریف می آورنددر اولین رقابت خود با جناب آقای احمد كریمی راد یك امتیاز با ارزش كسب نمودند و در دومین رقابت با كاپیتان محترم تیم ملی دارت علیرغم بازی خوبی كه ارائه نمودند تن به شكست دادند و در سومین مرحله با نویسنده به آسانی دو امتیاز كسب نمودنددر مرحله چهارم در مقابله با پیش كسوت  محترم دارت به یك تساوی با ارزش دیگر دست پیدا نمودند، در آخرین دوره رقابت با دبیر محترم انجمن دارت 2 امتیاز دیگر كسب نمودند متاسفانه روحیه خود را سریع از دست می دهند كافی است در دو پرتاب متوالی خود دو عدد كوچك مورد هدف قرار دهند سریع اعصاب ایشان به هم می ریزد و تیره خود را بی هدف به سمت تخته دارت  پرتاب می نمایند و جنگدنگی  كه در  رشته دارت لازم می باشد را خیلی كم برخوردارند به هر حال روند رو به رشدی در رقابتها از ایشان مشاهده می گردد.

جناب اقای محمد ناظریه در این دوره  با 4 برد  و 1 باخت با  مجموع 34 امتیاز در مكان هفتم جدول لیگ برترقرار گرفتند از استان سمنان در این دوره از مسابقات شركت نمودند و در این دوره ازمسابقات دراولین مرحله با پیش كسوت محترم این رشته مواجه شدند كه 2 امتیاز با ارزش كسب نمودند در دومین مرحله ، مواجه با دبیر محترم دارت 2 امتیاز دیگر كسب نمودند و در سومین مرحله با غایب این دوره مواجه شدند و به راحتی 2 امتیاز دیگر كسب نمودند و در دوره چهارم تنها شكست این دوره را از تك نماینده استان یزد  در لیگ برتر رامتحمل شدند و در اخرین مرحله نیز در مواجه با جناب آقای مهدی كنانی 2 امتیاز دیگر تحصیل نمودند، سابقه دعوت به اردوی تیم ملی را نیز در كارنامه خود دارند كه بهر حال در مكان فوق الذكر جا خوش نمودند.

جناب اقای محمد رضا ناظریه در این دوره  با  2 برد و2 مساوی  و 1 باخت و با مجموع 30  امتیاز در مكان هشتم جدول  لیگ برتر قرار گرفتند از استان سمنان در مسابقات حضوردارند و نسبت به دوره قبل یك پله صعودنمودند و جایگاه خود را با نمایند استان یزد تعویض نمودند در اولین مرحله با نویسنده این مطالب مواجه شدند كه دو امتیاز به سهولت كسب نمودند و در مرحله دوم در مواجه با پیش كسوت محترم این رشته با تساوی مواجه شدند و یك امتیاز با ارزش  كسب نمودند در مرحله سوم تن به شكست در مقابل دبیر محترم دارت دادند و در مرحله چهارم با غایب این دوره مواجه شدند كه 2 امتیاز به راحتی كسب نمودند و در مرحله آخر هم 1امتیاز با ارزش از تنها نماینده استان یزد در لیگ برتر كسب نمودند روند رو به رشدی دارند ودر مسابقات گوناگون خوش می درخشند.

جناب اقای علیرضا شایق با 2 برد و 2 باخت و 1مساوی و مجموع 29 امتیاز در مكان نهم جدول قرارگرفتند ایشان از شهرستان یزد در این مسابقات حضور می نمایند تنها نماینده استان یزد در لیگ برتر بودند كه با حضور جناب آقای مختار بهشتی زاده در فصل آتی نمایندگان استان یزد  به دو نفر افزایش می یابددر اولین مرحله رقابت با قهرمان این دوره لیگ مواجه شدند و تن به شكست دادندو در رقابت دوم با جناب آقای محمد امین كریم پور رو در رو شدند كه مجدداً شكست را پذیرا شدند در رقابت سوم  با جناب اقای مازیار موسوی مواجه شدند كه 2 امتیاز از  این رقابت كسب نمودند و در رقابت چهارم با جناب آقای محمد ناظریه مواجه شدند و دو امتیاز دیگر كسب نمودند و در اخرین رقابت با جناب اقای محمد رضا ناظریه مواجه شدند و تن به مساوی داده و یك امتیاز كسب نمودند ودر نهایت به كار خود با قرار گرفتن در نهم جدول خاتمه دادند.

جناب اقای مازیار موسوی با 2 برد  و 3 باخت با مجموع 28 امتیاز در مكان  دهم جدول لیگ برتر قرار دارند كه نسبت به دوره قبل لیگ تفاوتی نداشته اند از استان تهران در مسابقات شركت می نمایند  در اولین مرحله  با دبیر محترم دارت مواجه شدند كه تن به شكست دادند در مرحله دوم با غایب این دور مواجه بودند كه به راحتی 2 امتیاز كسب نمودند در مرحله سوم با تنها نمایند استان یزد در لیگ برتر روبرو شدن كه شكست را پذیرا شدن و در رقابت چهارم مقابل جناب اقای مهدی كنانی موفق شدن 2 امتیاز كسب نمایند و در آخرین نبرد هم مغلوب قهرمان این دوره لیگ برتر شدند بعد از اتمام رقابتها چهره گرفته ای داشتند كاملا بارز بود كه از جایگاهی كه در لیگ كسب نمودند به هیچ وجه راضی نیستند.

جناب آقای جلال مروتی پیش كسوت محترم دارت ایران با 2 برد و 2 مساوی 1 باخت  و مجموع 26 امتیاز در مكان یازدهم  جدول لیگ برتر قرار گرفتند كه نسبت به دوره قبلی لیگ جایگاهشان تغییری حاصل نشده است  عدم شركت ایشان در یك دوره باعث شد تا در این جایگاه تثبیت شوند در مرحله اول رقابت با جناب آقای محمد ناظریه رو در رو شدن كه تن به شكست دادند در مرحله دوم رقابت با پدر ایشان مواجه شدن كه یك امتیاز كسب نمودند و در رقابت سوم  با جناب آقای علی قدسی مواجه شدند و دو امتیاز در كیسه خود اندوختند و در بازی با نماینده دیگر استان البرز جناب آقای مهدی هوشمندان  تن به مساوی دادند و یك امتیاز دیگر كسب نمودند و در اخرین رقابت با نایب قهرمان این دوره تن به شكست دادند و در همان جایگاه صدر الاشاره قرار گرفتند  .

جناب اقای مهدی شایسته دبیر محترم، سخت كوش و زحمت كش دارت  با 3 برد و 2 باخت و با مجموع 23 امتیاز دررده دوازدهم جدول لیگ برتر قرار گرفتند كه نسبت به دوره قبلی ، تغییری نداشتند ، با امتیاز خوبی كه در مرحله پنجم لیگ برتر ذخیره نمودند خیالشان تا حدودزیادی راحت بود به هر حال در دوره اول رقابت با جناب آقای مازیار موسوی مواجه شدند كه مانند اكثرا مسابقات رو در رو با ایشان پیروز میدان بودند و2 امتیاز كسب نمودند در دومین مرحله با جناب آقای محمد ناظریه مواجه شده و تن به شكست دادند و در مرحله سوم  انتقام شكست از پسر را از پدر گرفته و 2 امتیاز كسب نمودند و در مرحله چهارم با جناب اقای علی قدسی پیروز میدان شده و دو امتیاز دیگر ذخیره نموده و نهایتاً در مقابله با جناب اقای مهدی هوشمندان شكست را پذیرا شدن و در جایگاه 12 جدول لیگ برتر قرار گرفتند.

جناب اقای علی عطایی در این دوره حضور نداشتند وبا  مجموع 14 امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ برتر قرار گرفتند و در لیگ دسته یك در فصل آتی می توانند به رقابت به پردازند عدم حضور ایشان احتمالاً تغییری در میانه های جدول ویا پایین جدول را حاصل نمود  .

جناب اقای علی قدسی با 3 باخت و 2 برد و مجموع 13 امتیاز در رده چهاردهم جدول لیگ برتر قرار دارد كه از استان البرز در این مسابقات شركت می نماید ایشان كه در دوره قبل در لیگ یك حضور داشتند توانستند كار بزرگی انجام داده و در لیگ برتر حضور نمایند در دوره اول رقابت با كاپیتان محترم تیم ملی مواجه شدند كه تن به شكست دادند در مرحله دوم رقابت با نویسنده این مطالب مواجه شدند كه به سهولت 2 امتیاز كسب نمودند و در مرحله سوم در مواجه با پیش كسوت محترم دارت تن به شكست داده و در مرحله چهارم رقابت با دبیر محترم دارت تن به شكست دیگری دادند و در آخرین مرحله بازی با غایب این دوره مواجه شدند و 2 امتیاز سهل الوصول كسب نمودند  و انشاءالله در فصل اتی اگر تمایل به حضور در لیگ دسته یك را داشته باشند  كار سختی را در پیش روخواهند داشت .

 جناب اقای مهدی كنانی با  5 باخت متوالی مجموع 12 امتیاز در رده پانزدهم  جدول لیگ برتر قرار داردو نسبت به دوره قبل  یك پله سقوط نمودندودر فصل آتی چنانچه مایل باشند در لیگ یك به رقابت خواهند پرداخت در مرحله اول رقابت به جناب اقای حسین اعرابی مواجه شدندو در مرحله دوم با قهرمان این دوره لیگ و در مرحله سوم با جناب اقای محمد امین كریم پورودر مرحله چهام با جناب اقای مازیار موسوی  و در مرحله آخر با جناب اقای محمد ناظریه، همانطور كه اشاره شدموفق نشدن امتیازی دردوره آخر لیگ برتر كسب نمایند و به رقابتهای خود پایان دادند.

نویسنده با 5 باخت متوالی مجموع  11 امتیاز در رده شانزدهم جدول  لیگ برتر قرار گرفتند واز لیگ برتر جدا شده و با كسب نتیجه خیلی ضعیف به لیگ دسته  یك سقوط نمودند در مرحله اول به جناب اقای محمد رضا ناظریه و سپس با جناب آقای علی قدسی و در رقابت سوم با جناب اقای مهدی هوشمندان و در دوره چهارم با نایب قهرمان محترم این دوره و در انتها با كاپیتان محترم تیم ملی دارت مواجه شدم كه همگی دوستان به سهولت نویسنده این مطالب را با شكست بدرقه نمودن البته از قبل سقوط نویسنده مسجل بود متاسفانه در هنگام پرتاب انگار نیروی مانع از پرتاب روان نویسنده می شد كه حدود 5 ماه متوالی درگیر این موضوع هستم  كه 4/2/92 به دكتر فیزیوتراپ  مراجعه نمودم و مشكلم را عنوان كردم اظهار داشت استرس باعث خستگی عضلانی می گردد و زمان می برد تا بهبودی حاصل شود و چند حركت كششی نیز تجویز نمود  وقتی موضوع را برای دیگر دوستان  در قبل از مسابقه اظهار نمودم متوجه شدم تعدادی از دوستان گرامی این دوره را طی نموده واین حالت برای اشخاصی پیش خواهد آمد بهر حال بد شانسی نویسنده بود در دوره رفت بسیار اماده بودم و روند رو به رشدی داشتم كه متاسفانه این اتفاق حادث شد وامتیاز های زیادی را از كف دادم .

برای همگی این دوستان ارزوی سلامتی و موفقیت و برای عزیزانی كه لباس تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران را بر تن می نمایند آرزوی توفیق در عرصه های بین اللملی از در گاه خداوند متعال خواهانم.

با توجه به اینكه جدول نتیجه  بازی های رو در رو دوستان گرامی در لیگ دسته یك را نداشتم متاسفانه مقدور نبود مطالبی نیز در این خصوص نگارش نمایم

pc8s1bpdcti6ttkffsk.jpgd5brctqyszv0h1lwt7.jpgtsmbchf1qtar1ugsm8r.jpg0fnay0fgpqr1klls92cu.jpgpe1nzahtvcmh7gws30b3.jpg vyyjzqfwscd5mym2yfum.jpg4t09vhh4mb6cn4us1hlz.jpg x0h11zr1f486n3a92umf.jpg 5nm2zulh1qd8xx665fyp.jpga1ftk894q4x8gvzvge8e.jpgt2vx7gwcts08vwdsq8y.jpg9gp1unnm4g3oc7oallq2.jpg85b2s1w15uorlm4062c.jpgbqbimlc1r6jbcqxl85xt.jpg919jouj28wtepnehs2.jpgk4wfr6xtavagxoedfiq6.jpg qybbimkca8i9h9fc9v8t.jpgcpkdl23l9vme6wrkygvc.jpguwqhmkhi2fpbcks12cw.jpgmitbmitq2wr3tkxl8t2j.jpg92pv14utkoni55jxnidv.jpg qx9r807vnpvikxoqg36z.jpgv4oxrzgg7z2d4qlun24.jpg8dba929lbk70k8ew3xa9.jpgq6ewkva1rshxzcty43cm.jpg 4xjipri3a46eqtjoxfip.jpgo64pvkkurprlabyr478d.jpgtmg61ckn5f07pqueu337.jpgd97jezqh0umn62h6bss.jpg9nzujt595kwp491dnby.jpg8tf3c6pbteickaf8drk.jpg80zz00996z4u4z42xk1b.jpg

شاد و سلامت و پیروز باشید
 

اولین قهرمانی دختران ایران در جام‌جهانی دارت شنبه 15 مهر 1396
انتصاب مسئول جدید کمیته دارت استان تهران دوشنبه 11 بهمن 1395
ملی پوشان انگیزه بالایی دارند دوشنبه 11 بهمن 1395
استقبال 170 دارت انداز از مسابقات آزاد بین المللی شیراز (اوپن 2016) چهارشنبه 14 مهر 1395
چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی دارت از نگاه دوربین سه شنبه 16 شهریور 1395
رضایت سرمربی تیم ملی دارت از اردوی انتخابی - تدارکاتی شیراز دوشنبه 21 تیر 1395
مرحله دوم لیگ برتر و مسابقات رنکینگ کشوری سال 95 - آقایان شنبه 5 تیر 1395
تقدیر و تجلیل از مدال آوران دارت با حضور رییس انجمن دارت کشور یکشنبه 30 خرداد 1395
تشكر از جناب اقای مهدی شایسته چهارشنبه 26 خرداد 1395
اردوی انتخابی تیم ملی در بخش بانوان از نگاه دوربین شنبه 25 اردیبهشت 1395
اردوی انتخابی تیم ملی در بخش آقایان از نگاه دوربین شنبه 25 اردیبهشت 1395
اولین دوره اردوی انتخابی تیم ملی دارت آقایان در سال 95 سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول دارت مردان سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
گزارشی از بازدید محمد علیپور از اردوی تیم ملی دارت بانوان / علیپور: پتانسیل خوبی در دارت وجود دارد/ حمید آذرپور : فضای دوستی در انجمن حاکم شده است دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
سونیا جرجانی : دارت در حال تحول است / ملی پوشان دارت انگیزه بالایی دارند دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic